Dr. Gulyás István honlapja

Dr. Gulyás István

Erken születtem 1932. július 8-án. Gimnáziumi tanulmányaim Jászapátin végeztem. Utána állatorvosi és felsőfokú agrármérnöki diplomát szereztem. Mellékesen, szakmai vonalon több találmányom van. Nyugdíj előtti évtizedeimben Erk körzeti állatorvosa voltam. Két gyermekem van. Feleségem tanárnő a Tarnamérai Általános Iskolában.

 

MAGÁNTEVÉKENYSÉGEM:  Nyolc éves korom óta gyűjtöm a könyveket, azóta rendszeresen olvasok. Kb. 9000 kötetes könyvtáram van. Ezen kívül nagyon sok mindent gyűjtök. Gyűjteményeim kiállításokon keresztül közkinccsé tettem. Állandó kiállításaim: Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolán — hadtörténet. Hevesi Tűzoltó Laktanyában — tűzoltás története. Eger Laktanya — hadtörté-net. Heves. Zeneiskola — zenetörténet. Heves, Sakkmúzeum — sakk sport történet Heves Rendőrkapitányságon Rendvédelem Történet. Eger, Állategészségügyi Állomáson — állattenyésztés, állategészségügyi kiállítás. BM Nemzetközi Okt. Központjában állatorvosi kiállítás. Vándorkiállításaim: Nemzeti ünnepeink és más jeles napok alkalmából, rendszerváltás előtt és utána az igényeknek megfelelően az ország különböző városaiban az alábbi témákból rendeztem kiállítást: oktatástörténet, hadtörténet, néprajz, rendvédelem történet. Ajándékozásaim és egyéb jelentősebb kulturális tevékenységeim:  1. Az ország legnagyobb magánkézben lévő iskolatörténeti gyűjteményem — mely 1987-ben az országos oktatástörténeti pályázaton a zsűri különdíját nyerte — Millennium tiszteletére /kb. 5 millió Ft-os értékben/ felajánlottam a nemzetnek. 2.1996-ban rendvédelmi gyűjteményemre alapozva — dr. Francsics Ottó rendőr-kapitánnyal — létrehoztuk a II. világháború alatt megsemmisült csendőr-rendőr- múzeum pótlására Tarnamérán a Magyar Rendőrmúzeumot állami támogatás nélkül. Közel 6 évig voltam javadalmazás nélküli igazgatója. 2002-ben csatlakoztunk a Bűnügyi Múzeumhoz. Ekkor felajánlottam az ORFK-nak mintegy 3 millió Ft értékű rendvédelmi magángyűjteményem. 3. 1992-ben kezdeményezésemre Erken felállítottuk országunkban az első nemzetközi jellegű 11. világháborús emlékművet, melyen szerepel a helyieken kívül a község területén hősi halált halt idegen katonák és Auschwitzba elhurcolt és vissza nem tért zsidók nevei is. 4. Az IPA alapítójának, Arthur Troop egyetlen szobrának kitalálója és meg-valósításának tevékeny résztvevője voltam.

 

1956 története - a mi történetünk - a mai magyar demokrácia egyik legfontosabb hagyománya, a nemzeti összefogás, a magyarok rendíthetetlen hazaszeretetének jelképe.

"Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?"

Márai Sándor: Mennyből az angyal, 1956

 

Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjjal elismertmagyar író, költő, újságíró szavainak szellemében a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület tagjaiként katonai tiszteletadás szabályai szerint elhelyeztük a tisztelet, megemlékezés és kegyelet koszorúját és virágait a 301-es parcellánál az 1956-os forradalmat követő megtorlás sok áldozatának nyughelyeként szolgáló rákoskeresztúri Új köztemető mártírok emléktáblájánál.

 

A megemlékezés kapcsán néma főhajtással emlékeztünk meg azokról a névtelen hősökről is akik csupán a csendőr mivoltuk miatt szenvedtek el családjukkal együtt meghurcoltatást különböző munkatáborokban a szocializmus téveszméi miatt.

 

Az elnökünk vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr megnyitó beszédét követően elénekeltük a himnuszt és meghallgathattuk vitéz Gulyás István tiszteletbeli rendőr alezredes elnökségi tagunk megemlékező beszédét az 56-os eseményekről.

 

Bajtársunk Budapesten az Állatorvostudományi Egyetem hallgatójaként élte át a forradalom kibontakozását majd leverésének eseményeit. A beszéd színvonalát és érdekességét jellemzi, hogy a egyesület tagságán kívül népes közönséget is vonzott.

 

A koszorúzást követően a helyszínen elhelyezett harang megkondításával emlékeztünk meg a mártírok és hősök áldozatáról.

 

       

 

Szívünkben őrizzük azoknak az elődeiknek és bajtársainknak az emlékét akik a legdrágábbat az életüket áldozták a forradalom sikerének érdekében.

 

Köszönet nektek Dicső Elődeink, hogy hívek voltatok és maradtatok a

csendőrség hitvallásához a:

 

„Híven, Becsülettel, Vitézül!”

 

jelmondathoz.

 

Hazánk 1956-ban a korszak legnagyobb birodalma ellen kísérelte meg kivívni szabadságát. Húsz napig tartott a véres küzdelem, hősöket teremtve, a magyarság iránt örök elismerést és tiszteletet ébresztve.  

 

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület lelkes kis csapatának tagjait az a megtiszteltetés érte, hogy 2018. 09. 20-22. között lehetősége volt látogatást tenni már másodszor a Nógrád megyei Szécsény település és környékén. A Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület tagjainak Dr. Francsics Ottó elnök, Dr. Gulyás István alelnok és Tóth Csaba honlap adminisztrátorként volt szerencsék résztvenni a rendezvényen.

 

Vendéglátónk Kovács Antal tiszteletbeli csendőr főhadnagy jóvoltából lehetőségünk volt megismerni a nógrádi emberek vendégszerető barátságát, önzetlen segítőkészségét és a Magyar Királyi Csendőrség korabeli tagjai iránti tiszteletét és elismerését.

Az egységes fellépés és megjelenés érdekében kedves vendéglátónk megajándékozta a csapatunk minden résztvevőjét egy csendőrségi pólóval, hálás köszönet érte!

Küldöttségünk csendőr egyenruhát viselő tagjai reprezentálhatták nagytiszteletű elődeink közrendvédelem és közbiztonság védelmében - akár az életük feláldozásával is járó -  áldozatos tevékenységét.

Első napi program:

Mindig nagy tisztelettel adóztunk azoknak az embereknek akik a múltunk írásos és tárgyi emlékeink megőrzésével segítik a történelmi emlékeink megőrzését.
Ennek keretében találkozhattunk Győri Zoltán barátommal, aki lakásán lévő egyéni múzeum relikviái kapcsán tudott bennünket elkápráztatni történelmi emlékeivel. A Magyar Csendőri Bajtársi Egyesület legaktívabb gyűjtő tagja is vitéz Dr. Gulyás István tiszteletbeli rendőr alezredes  úr is elismeréssel adózott a helyi gyűjtemény megtekintése kapcsán.

A nap hátralévő részében lehetőségünk volt megkóstolni egy helyi vállalkozó telephelyén a nógrádi disznóölés végi vacsora finomságait. Bátran állíthatom a kiszolgálás az ételek finomsága felejthetetlen!   

Második napi program:

Nagy örömmel és megtiszteltetést érezve vettünk részt a meghívónk Kovács Antal tagtársunk által  finanszírozott  -2013. június 2.-án avatott- trianoni emlékhely koszúrázásán.

Őszinte köszönettel adózunk Stayer László polgármester úrnak aki személyes megjelenésével és általa elmondott versel tisztelte meg a koszorúzási megemlékezésünket.

Mi hitvallásunk szerint emlékeztünk:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

 

A következő programként meglátogattuk a szécsényi Nosztalgia Múzeumot. Aki már egy kicsit idősebb, volt örömmel ismerte fel generációnk kincseit  a rég elfelejtett tárgyakat így a Szokol rádiótól a Tisza tévéig.

Közkívánatra a csapat döntése alapján a balassagyarmati Palóc múzeum relikviáit tekintettük meg. Örömmel találkoztunk itt is a csendőr múlt emlékeivel, így határszolgálatot ellátó csendőrök anyagaival. Konstatálhattuk, hogy a csendőr elődeink az élet minden területén részt vettek a magyar haza védelmében.

A kikapcsolódás mellett sort kerítettünk aktuális feladataink végrehajtására így megtartotta a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület a soros kihelyezett elnökségi ülését.

Napirenden szerepelt az előző elnökségi ülés óta végrehajtott feladatok értékelése kiemelten a szent jobb körmenetben végzett tevékenység. Ahol a felvonuló csendőr bajtársaink az előző évek tapasztalatainak megfelelően a megjelenésükkel és fegyelmezett részvételükkel nem utolsó sorban a tiszteletbeli elődeink érdemei miatt a résztvevők taps elismerése mellett vonulhattak fel.

Az egyesületünk elnöke vitéz Ságvári Pál nyugállományú honvéd alezredes úr meghatározta az előttünk álló feladatokat. Így kiemelten a október 23-i rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos feladatokat valamint a Fery Oszkár és csendőr társai emléktáblájának megkoszorúzását.

A kihelyezett elnökségi ülésünk kiemelt eseménye volt vendéglátónk Kovács Antal tiszteletbeli csendőr főhadnagy elismeréseinek átadása.

Egyesületünk elnöke a Magyar Haza hűséges szolgálatában tanúsított helytállása és a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesületben kifejtett érdemei elismeréseként az

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI CSENDŐRSZÁRNY

PARANCSNOKÁVÁ

nevezte ki.

A kinevezéshez szívből gratulálunk!

Az elismerő oklevél átadását követően elnökségi tagjaink közül Bánsági Miklós fegyver szuronnyal, Takács István elnökségi tagunk Kovács Antal távollévő feleségét „MERCI” csokival míg Dr. Gulyás István tagtársunk „kurvák vére” fantázia nevű bor különlegességével ajándékozta meg a vendéglátónkat.

Az adott nap bőséges vacsorával és fergeteges énekléssel és tánccal zárult. Aki nem találta meg a hangulatot magára vessen. Az est fénypontjaként Mesterné Papp Júlia jóvoltából volt szerencsénk megkóstolni a „Csendőr” tortát, nagyon finom volt ezúton is köszönet és elismerés a készítőjének!!!

Harmadik napi program:

Vendéglátónk elvitt a saját rezidenciájára ahol egy nagyon finom nógrádi halászléval kedveskedett nekünk. Bucsu ajándékként mindenki haza vihetett egy szuper finom a csendőrök tízparancsolatával díszített gyümölcs pálinkát és tájjellegű sütemények gyüjteményét.

Mindig fájó azoktól a barátainktól búcsúzni akik közel állnak a szívűnkhöz, talán nem túlzó megállapítás a részemről egyetértve a tagtársaimmal akiknek volt lehetőségük részt venni ezen a rendezvényen szeretettel fogadtak, mindent megadtak, hogy maximálisan jól érezzük magunkat. Tisztelt Kovács Antal tagtársunk nagyon köszönjük a megtisztelő barátságodat örökre szívünkben hordozzuk a nógrádi emberek megtisztelő szeretetét! 

 

Main Menu

Látogatók

037812
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
29
13
98
36904
82
3751
37812

Az Ön IP címe: 3.216.79.60
2020-12-04 23:06

Login Form