Dr. Gulyás István honlapja

Dr. Gulyás István tb. múzeumigazgató

Példaképe: Gróf Széchenyi István

Bibliája: Marcus Aurelius elmélkedése.

 

Kivonat: „Az állatorvosok arcképcsamoka” című cikkből. (Állatorvosi Lapok 2015/ 1 sz. 189. oldal)

Erken született 1932. július 8-án. Gimnáziumi tanulmányait Jászapátin végezte. Utána állatorvosi és felsőfokú agrármérnöki diplomát szerzett. Mellékesen, szakmai vonalon több találmánya van. 1956-os forradalomnak szenvedő alanya volt. Az ÁVH-sok majdnem agyonverték. Véletlenen múlt, hogy életben maradt. Egyéb maradandó elváltozáson kívül azóta bal fülére süket. Nyugdíj előtti évtizedeiben Erk körzeti állatorvosa volt. Két gyermeke van. Felesége tanárnő a Tarnamérai Altalános Iskolában.

MAGÁNTEVÉKENYSÉGEI:

Nyolc éves kora óta gyűjti a könyveket, azóta rendszeresen olvas. Kb. 9000 kötetes könyvtára van. Ezen kívül nagyon sok mindent gyűjt. Gyűjteményeit kiállításokon keresztül közkinccsé tette.

Állandó kiállításai:Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolán hadtöríénet. Hevesi Tűzoltó Laktanyában tűzoltás története. Eger Laktanya hadtörténet. Heves, Zeneiskola — zenetörténet. Heves, Sakkmúzeum sakk sport történet, Heves Rendőrkapitányságon Rendvédelmi Történet. Eger, Allategészségügyi Állomáson — állattenyésztés, állategészségügyi kiállítás. BM Nemzetközi Okt. Központjában állatorvosi kiállítás.

Vándorkiállításai: Nemzeti ünnepeink és más jeles napok alkalmából, rendszewáltás előtt és utána az igényeknek megfelclőcn az ország különböző városaiban az alábbi témákból rendezctí kiállítást: oktatástöfléneí, hadtörténet, néprajz, rendvédelem tölténet.

Ajándékozásai és egyéb jelentősebb kulturális tevékenységei:

 1. Az ország legnagyobb magánkézben lévő iskolaíörténeti gyűjteménye mely 1987-ben az országos oklatástöríéncti pályázaton a zsííri különdíját nyerte — Millenium tiszteletére akkori] kb. 5 millió Ft-os értékben/ felajánlotta a nemzetnek.

 2. 1996-ban rendvédelmi gyűjteményére alapozva dr. Francsics Ottó rendőrkapitánnyal létrehozták a Il. világháború alatt megsemmisült csendőr és rendőrmúzeum pótlására Tarnamérán a Magyar Rendőrmúzeumot, állami támogatás nélkül. Közel 6 évig volt javadalmazás nélküli igazgatója. 2002-ben csatlakoztak a Bűnügyi Múzeumhoz. Ekkor felajánlotta az ORFK-nak łnintegy 3 millió Ft értékíí rendvédelmi magánnyújteményét.

 3. 1992-ben kezdeményezésére Erken felállították országunkban az első nemzetközi jellegíí II. világháborús emlékművet, melyen szerepel a helyieken kívül a község területén hősi halált halt idegen katonák és Auschwitzba elhurcolt és vissza nem tért zsidók nevei is.

 4. Az IPA alapítójának, Arthur Troop egyetlen szobrának kitalálója és megvalósításának tevékeny résztvevője volt. /Ezt élelmes emberek kisaj átították,/

 5. A Bólyai Főiskolán tanuló rangelső női hallgatók részére dísztőralapítványt hozott létre.

Fontosabb kitüntetései:

 1. 1. Kiváló Dolgozó /rcndszerváltás előt(/

 2. 2. Oklevelek és plakettek sokasága

 3. 3. Tiszteletbeli tüzér /Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemtől/  4. Tiszteletbeli Honvéd alezredes a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolától.

 4. 5. Nyugalmazott rendőr alezredesi rendfokozatot kapott kulturális munkáért a Belügyminisztertől. [Egyetlen az országban olyan r. tiszt, aki soha nem volt rendőr./

 6. Megyénkben egyedül ő kapta meg kétszer a „Heves megyéért Kitünteté Díjat”./ Az egyiket szakiiłai tudományos, a másikat kulturális tevékenységéért./

 1. 7. „Századvég magyarsága” könyvsorozatból: Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban címú könyvben szakmai tevékenysége elismerése révén szerepeltetik.  8. A Magyar Köztársaság címerével ékesített emlékgyííríí /a B eltigyminisztcrtől.

 2. 9. A Magyar Köztársaság Arany Erdemkeresztjét /Oktatási minisztertől/.

10. Nemzetközi jellegíí elismerés: Szent Mihály Arkangyal Lovagkeresztje /Amerikában a rendőrök védőszentje]. USA Rendőri Emlékszövetségtől idegen állampolgárként elsőnek kapta meg.  11. Szent György nap alkalmából 2004-ben a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjává avatták.

12. Örökös tb.r. múzeum igazgatói cím a Belügyminisztertől.

Elete egy részét önzetlenül a kultúrának szentelte.

Tarnaméra, 2004. március 31. (VÉGLEGES NYUGDÍJBA MENETELE IDEJE)

TEVÉKENYSÉGEI 2004-től

Állandó kiállításai:

 1. Gyöngyös, Hatvan, Heves katasztrófavédelem. (tűzoltó relikviák)

 2. Tarnaméra- kastély, vadászkiállítás.

 3. Rózsaszentmárton, oktatás-történet, bányászati relikviák. 4. Székesfehérvár, állategészségügyi kiállítás.

  1. Pintér Panzió Erdőtelek, Köztársasági Orezred története.

  2. Vámosatya, Múzeumi Látványtár.

   1. Néprajzi rész (XIX. század és XX század eleji hálószoba, konyha és parasztudvar eszköztára.

   2. Renvédelem történet, 1620-tól napjainkig.

   3. Honvédelmi kiállítás, honfoglalástól napjainkig.

   4. Határőrség, Vám és Pénzügyőrség kiállítása.

   5. Vártörténet.

   6. Kárpát-medence kerámia tárgyai. (három helységben)

   7. Lámpamúzeumi rész. (két helységben)

   8. Falusi állatorvos mindennapjainak tevékenysége.

   9. Egyháztörténet. (két helységben)

   10. Rákóczi szabadságharc emlékei.

   11. Az 1956-os forradalom tárgyai.

Vándorkiállítások:

 1. Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre címszó alatt négy vándorkiállítása járja az országot, és külföldet. (Témája: rendvédelem, polgárőrség, hadtörténet) A kiállítások rendezése ingyenes.

 2. 2014 év I. Világháborús kiállítás.

 3. 2015 év II. Világháborús kiállítás.

 4. Két kiállítás Rendvédelem + polgárőrség.

Egyéb kulturális tevékenységei:

 1. Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára a tarnamérai kastélyban állandó kiállítást rendezett. Ezen kívül nyolc helyre kölcsönzött anyagot.

 2. Külföldön részt vett két nemzetközi rendvédelmi konferencián.

 3. Több kulturális egyesületnek alelnöke, illetve elnökségi tagja.

 4. Tarnamérán Polgárőr Egyesületet szervezett.

 5. A Köztársasági Orezred és előd szervezeteinek 250 éves évfordulójára szervezett vándorkiállításon és konferencián felkérésre részt vett. A kiállítást a Miniszterelnök nyitotta meg az,.országházban. A konferencia a Nemzeti Múzeumban volt, ahol egyik előadóként szerepelt.

„Mindent a kultúráért Kivonat az Állatorvosok arcképcsarnoka cikkből:

Állatorvosi lap 2015/1”

KITÜNTETÉSEI 2004 ÉVTÓL:

 1. „Erk Községért” önkormányzati kitüntetés.

 2. , ,Tarnaméráért” önkormányzati kitüntetés.

 3. Felkérték a „GyújtőszenvedéIy” címíí könyv egyik szereplőjének. A könyv olyanokról szól akiknek a gyűjteménye a közjót szolgálja. (pld. Sára Sándor, Hegyi Barbara, Széchenyi Zsigmondné, stb.) Bemutatoja a Magyar Tudományos Akadémia Klubtermében volt, és Dr. Vízy E Szilveszter akkori elnök méltatta.

GLORIA VICTIS díszérem, mely az 1956-os forradalommal kapcsolatos.

5. „Polgári Védelemért” kitüntetés.

6e „Polgárőr Arany Érdemkereszt” az Országos Parancsnoktól.

7. „II. Osztályú Honvédelemért”        kitüntető címet szalaggal, két alkalommal kapott, a Honvédelmi Minisztertől.

8 „Szent György Érdemjel” a belügyminisztertől 80. születésnapjára, életműdíj (legmagasabb rendőri kitüntetés).

96 Vámosatya Díszpolgára 2013,

 1. Rózsaszentmárton Díszpolgára 2014.

 2. Erk Díszpolgára 2014.

 

 1. Tatäy Zoltán emlékérem 2016./1956 évfordulójára]

 2. M.CS.BE.-tő1 haza szolgálatáért érdemkereszt arany fokozata 2016.

 3. Szemere Bertalan Tört. Tud. Társaságtól: Rendvédelem történetéért érdemérem 2016,

TERVEI:

 1. Állatorvosi Múzeum létesítése a Sümegi Várban.

 2. Polgárőr Múzeum Hatvanban vagy Dunaújvároson, a Belügyminiszter úr személyesen biztosított a támogatásáról.

 3. Állandó kiállítások szervezése: hadtä!ténet, rendvédelem, néprajz, egyháztörténet témákból.

 4. Jelenlegi vándorkiállításai további működtetése.

PS

16. Gyémánt Diploma Állatorvostudományi Egyetemtől 2018

Tarnaméra,

Dr. Gulyás István

                                               t.b. múzeum igazgató

Elérhetősége: 0630 281 7681

1956 története - a mi történetünk - a mai magyar demokrácia egyik legfontosabb hagyománya, a nemzeti összefogás, a magyarok rendíthetetlen hazaszeretetének jelképe.

"Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?"

Márai Sándor: Mennyből az angyal, 1956

 

Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjjal elismertmagyar író, költő, újságíró szavainak szellemében a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület tagjaiként katonai tiszteletadás szabályai szerint elhelyeztük a tisztelet, megemlékezés és kegyelet koszorúját és virágait a 301-es parcellánál az 1956-os forradalmat követő megtorlás sok áldozatának nyughelyeként szolgáló rákoskeresztúri Új köztemető mártírok emléktáblájánál.

 

A megemlékezés kapcsán néma főhajtással emlékeztünk meg azokról a névtelen hősökről is akik csupán a csendőr mivoltuk miatt szenvedtek el családjukkal együtt meghurcoltatást különböző munkatáborokban a szocializmus téveszméi miatt.

 

Az elnökünk vitéz Ságvári Pál ny. honvéd alezredes úr megnyitó beszédét követően elénekeltük a himnuszt és meghallgathattuk vitéz Gulyás István tiszteletbeli rendőr alezredes elnökségi tagunk megemlékező beszédét az 56-os eseményekről.

 

Bajtársunk Budapesten az Állatorvostudományi Egyetem hallgatójaként élte át a forradalom kibontakozását majd leverésének eseményeit. A beszéd színvonalát és érdekességét jellemzi, hogy a egyesület tagságán kívül népes közönséget is vonzott.

 

A koszorúzást követően a helyszínen elhelyezett harang megkondításával emlékeztünk meg a mártírok és hősök áldozatáról.

 

       

 

Szívünkben őrizzük azoknak az elődeiknek és bajtársainknak az emlékét akik a legdrágábbat az életüket áldozták a forradalom sikerének érdekében.

 

Köszönet nektek Dicső Elődeink, hogy hívek voltatok és maradtatok a

csendőrség hitvallásához a:

 

„Híven, Becsülettel, Vitézül!”

 

jelmondathoz.

 

Hazánk 1956-ban a korszak legnagyobb birodalma ellen kísérelte meg kivívni szabadságát. Húsz napig tartott a véres küzdelem, hősöket teremtve, a magyarság iránt örök elismerést és tiszteletet ébresztve.  

 

Main Menu

Látogatók

168264
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
19
29
140
167870
689
1382
168264

Az Ön IP címe: 44.200.194.255
2024-07-20 21:29

Login Form